ร้านเอเอ็มไอ เร็คคอร์ด - ดนตรีเอเชีย

stacks-image-6b2b069 _____stacks-image-4c373f2
หากท่านไม่มีบัญชี PayPal account ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยใช้บัตรเดรดิตการ์ดได้

การสั่งซื้อสินค้า How to order (within Thailand)

_____________________________________________

1a บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words
ดาวน์โหลด

1a บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words

จำนวน 11 เพลง เรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิค

฿199.00

1b บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words
แผ่นเสียง

1b บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words

จำนวน 11 เพลง เรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิค

฿2,500.00

1c บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words
แผ่นเทสเพรซซิ่ง

1c บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words

จำนวน 11 เพลง เรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิค

฿5,000.00

1d บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words
ซีดี

1d บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words

จำนวน 11 เพลง เรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิค

฿350.00

1e บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words
หนังสือโน๊ตเพลง

1e บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words

จำนวน 11 เพลง เรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิค

฿600.00

1f บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words
ชุดหนังสือโน๊ตและซีดี

1f บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Sweet Words

จำนวน 11 เพลง เรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิค

฿900.00

2a บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues
ดาวน์โหลด

2a บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues

จำนวน 13 เพลงเรียบเรียงสำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค

฿199.00

2b บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues
แผ่นเสียง

2b บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues

จำนวน 13 เพลงเรียบเรียงสำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค

฿2,500.00

2c บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues
แผ่นเทสเพรซซิ่ง

2c บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues

จำนวน 13 เพลงเรียบเรียงสำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค

฿5,000.00

2d บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues
ซีดี

2d บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues

จำนวน 13 เพลงเรียบเรียงสำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค

฿350.00

2e บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues
หนังสือโน๊ตเพลง

2e บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues

จำนวน 13 เพลงเรียบเรียงสำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค

฿600.00

2f บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues
ชุดหนังสือโน๊ตและซีดี

2f บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Candlelight Blues

จำนวน 13 เพลงเรียบเรียงสำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค

฿900.00

3a Magical Melodies of Thailand
ดาวน์โหลด

3a Magical Melodies of Thailand

บทเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง

฿199.00

3b Magical Melodies of Thailand
แผ่นเสียง

3b Magical Melodies of Thailand

บทเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง

฿1,700.00

3c Magical Melodies of Thailand
แผ่นเทสเพรซซิ่ง

3c Magical Melodies of Thailand

บทเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง

฿3,400.00

3d Magical Melodies of Thailand
ซีดี

3d Magical Melodies of Thailand

บทเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง

฿400.00

3e Magical Melodies of Thailand
หนังสือโน๊ตเพลง

3e Magical Melodies of Thailand

บทเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง

฿600.00

3f Magical Melodies of Thailand
ชุดหนังสือโน๊ตและซีดี

3f Magical Melodies of Thailand

บทเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง

฿900.00

4a ASEAN Guitar
ดาวน์โหลด

4a ASEAN Guitar

เสียงผสานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

฿199.00

4b ASEAN Guitar
แผ่นเสียง

4b ASEAN Guitar

เสียงผสานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

฿1,700.00

4c ASEAN Guitar
แผ่นเทสเพรซซิ่ง

4c ASEAN Guitar

เสียงผสานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

฿3,400.00

4d ASEAN Guitar
ซีดี

4d ASEAN Guitar

เสียงผสานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

฿400.00

4e ASEAN Guitar
หนังสือโน๊ตเพลง

4e ASEAN Guitar

เสียงผสานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

฿600.00

4f ASEAN Guitar
ชุดหนังสือโน๊ตและซีดี

4f ASEAN Guitar

เสียงผสานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

฿900.00

5a กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah
ดาวน์โหลด

5a กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah

บทเพลงเอเชียบรรเลงด้วยกีตาร์ที่ยอดเยี่ยม

฿199.00

5b กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah
แผ่นเสียง

5b กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah

บทเพลงเอเชียบรรเลงด้วยกีตาร์ที่ยอดเยี่ยม

฿1,700.00

5c กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah
แผ่นเทสเพรซซิ่ง

5c กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah

บทเพลงเอเชียบรรเลงด้วยกีตาร์ที่ยอดเยี่ยม

฿3,400.00

5d กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah
ซีดี

5d กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah

บทเพลงเอเชียบรรเลงด้วยกีตาร์ที่ยอดเยี่ยม

฿400.00

5e กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah
หนังสือโน๊ตเพลง

5e กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah

บทเพลงเอเชียบรรเลงด้วยกีตาร์ที่ยอดเยี่ยม

฿600.00

5f กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah
ชุดหนังสือโน๊ตและซีดี

5f กัมก้า กัมก้า Gamgah Gamgah

บทเพลงเอเชียบรรเลงด้วยกีตาร์ที่ยอดเยี่ยม

฿900.00

6a With Love from Asia
ดาวน์โหลด

6a With Love from Asia

รวมบทเพลงเอเชียยอดนิยม

฿199.00

6d With Love from Asia
ซีดี

6d With Love from Asia

รวมบทเพลงเอเชียยอดนิยม

฿400.00

6e With Love from Asia
หนังสือโน๊ตเพลง

6e With Love from Asia

รวมบทเพลงเอเชียยอดนิยม

฿600.00

6f With Love from Asia
ชุดหนังสือโน๊ตและซีดี

6f With Love from Asia

รวมบทเพลงเอเชียยอดนิยม

฿900.00

7a Silk and Bamboo
ดาวน์โหลด

7a Silk and Bamboo

ดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย

฿199.00

7c Silk and Bamboo
แผ่นเทสเพรซซิ่ง

7c Silk and Bamboo

ดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย

฿3,400.00

7d Silk and Bamboo
ซีดี

7d Silk and Bamboo

ดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย

฿400.00

8a Guitar Favourites
ดาวน์โหลด

8a Guitar Favourites

อัลบั้มชุดแรกของฮัคกี้ที่บรรจุบทเพลงดนตรีตะวันตก

฿199.00

8d Guitar Favourites
ซีดี

8d Guitar Favourites

อัลบั้มชุดแรกของฮัคกี้ที่บรรจุบทเพลงดนตรีตะวันตก

฿400.00

9a บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Falling Rain
ซีดี

9a บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด Falling Rain

ต้นฉบับบันทึกเสียง ยังมีซีดีเหลืออยู่ไม่กี่แผ่นเท่านั้น

฿3,500.00

9e Finger Works
หนังสือโน๊ตเพลง

9e Finger Works

ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ FINGER WORKS กุญแจในการช่วยพัฒนาเทคนิคการเล่นกีตาร์ให้สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ ผู้มีทักษะจนถึงนักกีตาร์มืออาชีพ หนังสือโน๊ตสากล จำนวน 24 หน้า แทปกีตาร์

฿400.00

10a The Spirit of Suriyothai
ดาวน์โหลด

10a The Spirit of Suriyothai

อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ สุริโยไท มหากาพย์ภาพยนตร์ตำนานของไทย

฿199.00

10d The Spirit of Suriyothai
ซีดี

10d The Spirit of Suriyothai

อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ สุริโยไท มหากาพย์ภาพยนตร์ตำนานของไทย

฿300.00

11a The Spirit of Lanna
ดาวน์โหลด

11a The Spirit of Lanna

วงอองซอมเบอร์ลายเมือง ดนตรีจากภาคเหนือของไทย

฿199.00

11d The Spirit of Lanna
ซีดี

11d The Spirit of Lanna

วงอองซอมเบอร์ลายเมือง ดนตรีจากภาคเหนือของไทย

฿300.00

12a Off Beat Siam
ดาวน์โหลด

12a Off Beat Siam

ดนตรีแนวผสมผสานร่วมสมัย

฿199.00

12d Off Beat Siam
ซีดี

12d Off Beat Siam

ดนตรีแนวผสมผสานร่วมสมัย

฿300.00

13a Rythms of I-sarn Vol.1
ดาวน์โหลด

13a Rythms of I-sarn Vol.1

ดนตรีจากภาคอีสานของไทย

฿199.00

13d Rythms of I-sarn Vol.1
ซีดี

13d Rythms of I-sarn Vol.1

ดนตรีจากภาคอีสานของไทย

฿300.00

14a Rythms of I-sarn Vol.2
ดาวน์โหลด

14a Rythms of I-sarn Vol.2

ดนตรีจากภาคอีสานของไทย

฿199.00

14d Rythms of I-sarn Vol.2
ซีดี

14d Rythms of I-sarn Vol.2

ดนตรีจากภาคอีสานของไทย

฿300.00

15d Rythms of I-sarn Set
Double-CD

15d Rythms of I-sarn Set

ดนตรีจากภาคอีสานของไทย

฿400.00

16g Silk and Bamboo Thailand LIVE Tours
ดีวีดี DVD

16g Silk and Bamboo Thailand LIVE Tours

ฮัคกี้และฮาร์วีย์ & ฮัคกี้และฮาร์วีย์ Band

฿400.00

17g Salto Musicale โก โกล และ แม๊กซ์
ดีวีดี DVD

17g Salto Musicale โก โกล และ แม๊กซ์

ตัวตลกเคล้าเสียงดนตรีจากยุโรป

฿400.00

18 Brian Auger/ Pete York/ Chris Farlowe - Olympic Rock & Blues Circus
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Brian Auger/ Pete York/ Chris Farlowe - Olympic Rock & Blues Circus

฿725.00

18 Chick Corea - Piano Improvisations Vol. 1
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Chick Corea - Piano Improvisations Vol. 1

฿650.00

18 Fabulous Flute of Hariprasad Chaurasia
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Fabulous Flute of Hariprasad Chaurasia

฿400.00

18 friends \'n fellows - covered
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 friends 'n fellows - covered

฿950.00

18 Hariprasad Chaurasia and his Divine Flute
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Hariprasad Chaurasia and his Divine Flute

฿400.00

18 Pat Metheny Group
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Pat Metheny Group

฿650.00

18 Pat Metheny Group 80/81
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Pat Metheny Group 80/81

฿900.00

18 Pat Metheny Group OFFRAMP
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Pat Metheny Group OFFRAMP

฿650.00

18 Pat Metheny Group TRAVELS
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Pat Metheny Group TRAVELS

฿900.00

18 Pat Metheny Group WORKS
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Pat Metheny Group WORKS

฿650.00

18 Steve Swallow: CARLA
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Steve Swallow: CARLA

฿650.00

18 The Carla Bley Band - European Tour 1977
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 The Carla Bley Band - European Tour 1977

฿650.00

18 The Carla Bley Sextet
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 The Carla Bley Sextet

฿650.00

18 Thomas Demenga - Bach/Carter
แผ่นไวนิลสุดคุ้ม

18 Thomas Demenga - Bach/Carter

฿650.00

19 Luciano Lovadina Classical Master Guitar
Classical Master Guitar

19 Luciano Lovadina Classical Master Guitar

฿320,000.00

19 Udo Roesner Cutaway Guitar
Classical Cutaway Guitar

19 Udo Roesner Cutaway Guitar

฿75,000.00

20 AUDIO CONSULTANTS SL-5S x Speakers
HiFi Speakers

20 AUDIO CONSULTANTS SL-5S x Speakers

฿25,000.00

20 ELAC Powered Subwoofer
HiFi Speakers

20 ELAC Powered Subwoofer

฿10,000.00

20 Mono Gig Bag
Guitar Gig Bags

20 Mono Gig Bag

฿5,000.00

20 RFT-BR-50 German Cult Speakers
HiFi Speakers

20 RFT-BR-50 German Cult Speakers

฿35,000.00

ค้นหา Search