ดนตรีเอเชีย

Stacks Image 414
Stacks Image 45

บางกอกกีตาร์เฟียสต้า
Stacks Image 57
Stacks Image 60

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 69

Bangkok International Showcase Series
Stacks Image 73
Stacks Image 86
Stacks Image 99
Stacks Image 112
Stacks Image 76
Stacks Image 89
Stacks Image 102
Stacks Image 115
Stacks Image 82
Stacks Image 95
Stacks Image 108
Stacks Image 121
Stacks Image 79
Stacks Image 92
Stacks Image 105
Stacks Image 118

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 126

AMI การแสดงประเภทอื่น
Stacks Image 131
Stacks Image 133
Stacks Image 136
Stacks Image 138
Stacks Image 143
Stacks Image 145
Stacks Image 148
Stacks Image 150

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 158

ไทยแลนด์เฟสติวัล และ ซีรีย์ 1999-2000
Stacks Image 163
Stacks Image 166
Stacks Image 171
Stacks Image 174

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 182

เทศกาลศิลปะนานาชาติ ประจำปี 2541
Stacks Image 187

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 202

เทศกาลศิลปะนานาชาติ ประจำปี 2540
Stacks Image 207
Stacks Image 212
Stacks Image 209
Stacks Image 219
Stacks Image 214
Stacks Image 224
Stacks Image 221

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 232

บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล กีตาร์ เฟสติวัล และ ซีรีย์
Stacks Image 237
Stacks Image 244
Stacks Image 251
Stacks Image 256
Stacks Image 239
Stacks Image 253
Stacks Image 246
Stacks Image 241
Stacks Image 258

______________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 266

Bangkok International Guitar Festival & Series
Stacks Image 272
Stacks Image 274
Stacks Image 276
Stacks Image 279
Stacks Image 281
Stacks Image 296
Stacks Image 286
Stacks Image 288
Stacks Image 291
Stacks Image 293
ลิขสิทธิ์ © 2012-2017 บริษัท เอเชียมิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด